Zdobywamy informacje na temat ludzi lub firm np: adres, miejsce zamieszkania, numer telefonu, kontakty itp. Sporządzamy protokół który publikujemy w wersji elektronicznej.

Znajdujemy wszystkie informacje na twój temat po czym sporządzamy raport i usuwamy te, które twoim zdaniem nie powinny być publicznie dostępne dla innych.

Przeprowadzamy audyt bezpieczeństwa, testy penetracyjne podatność na wpływ socjotechniki i wiele innych, sporządzamy raport, sugerujemy co trzeba poprawić i jaki jest stan bezpieczeństwa w firmie.